Peygamber Efendimizin Gunluk Hayata Ait Sunnetleri
Kuran-ı Kerim Meali

Duyurular

REGAİB KANDİLİ İHYA EDİLDİ
Dünyanın birçok yerinde mübarek üç ayların başlangıcı ile birlikte regaib kandili de çeşitli programlarla ihya edildi.

SİYER SINAV BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
SINAV BAŞVURULARI YOĞUN KATILIMLA DEVAM EDİYOR

D.Bakır'da yapılacak "Peygamber'e Saygı Mitingi" hakkında
Fransa'da Peygamber Efendimiz(sav)'e yapılan hakareti kınamak amacıyla 24 Ocak Cumartesi Günü Saat:12.00'de Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek "Peygamber'e Saygı Mitingi'ne" tüm halkımız dav

2015 Kutlu Doğum Siyer Sınavı İçin Başvuru Merkezleri Açıklandı
2015 Kutlu Doğum Siyer Sınavı Başvuru Merkezleri açıklandı. Yarışmaya katılmak isteyenler, listeden kendilerine yakın merkezlere başvurup kayıt yaptırabilirler.

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI
Peygamber Sevdalıları Platformu 2014 Kutlu doğum etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kutlu Doğum Siyer Sınavı başvurularını almaya başladı.

Kutlu Doğum 3. hafta etkinlik tarihl belli oldu
Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen etkinliklerin 3. haftası takvimi yayımlandı.

PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU BÖLGE KOORDİNATÖRLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Peygamber Sevdalıları Platformu İletişim Bilgileri

2014 KUTLU DOĞUM 1. HAFTA ETKİNLİK TAKVİMİ
2014 Kutlu Doğum 1. Hafta Etkinlik Takvimi Açıklandı

2014 KUTLU DOĞUM AFİŞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2014 Kutlu Doğum Etkinliklerinde kullanılacak afiş çalışması sitemizden indirilebilir.

SALAVAT KAMPANYASI BAŞLADI
2014 kutlu doğum etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Mewlid etkinliklerinde açıklanmak üzere her sene yapılan salavat kampanyası için start verildi.

Son Videolar

Ayet-Hadis-Söz
Bir Ayet
Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve buna benzer nedenlerle) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurban(ı gönderin). Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin. Kim sizden hasta ise veya başından şikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka veya kurban olarak fidye (vermesi gerekir). Güvenliğe kavuşursanız, hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolayına gelen bir kurban(ı kesmek gerekir). Bulamayana da, hacc'da üç gün, döndüğünüzde yedi (gün) olmak üzere, bunlar, tamı tamına on (gün) oruç vardır. Bu, ai
 
Bir Hadis
Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Cennet ve Cehennem birbirleriyle münakaşa ettiklerinde; Cennet dedi ki: “Bana güçsüzler ve yoksullar girer.” Cehennem de dedi ki: “Bana da zorbalar büyüklenenler girer.” Bunun üzerine Allah, Cehenneme: “Sen benim azabımsın seninle dilediğimden intikam alırım. Cennete de sen benim rahmetimsin dilediğime seninle rahmet ederim.”
Müslim
 
Bir Söz
Şöyle bir göz atmakla, Hz. Muhammed’in, bütün vasıflarını ve kahramanlıklarını görmek mümkündür. Bunlardan bazıları Peygamberliğinin ilk günlerinde ve bazıları da peygamberliğinden sonra olmuştur. Eşsiz mucizeleri gördüğüm zaman, O’nu rütbe bakımından insanların en büyüğü ve en yücesi olarak mütalaa ediyorum. Hatta; insanlık O’nun bir benzerini görmemiş ve görmeyecektir de.(B. smith)
 

Veda Hutbesi
Yeni Sayfa 4

"Allaha hamd-ü senâ ederiz. Ona döneriz.

Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerimizden Ona sığınırız.

Allahın hidâyet ettiğini, kimse doğru yoldan çıkaramaz.

Allahın şaşırttığını, kimse doğru yola koyamaz.

Şehâdet ederim ki Tanrı yoktur, sadece Allah vardır.

Birdir, eşi ve benzeri yoktur.

Yine şehâdet ederim ki Muhammed, Onun kulu ve Rasûlüdür."

 

Ey Allahın kulları ..!

 

Allahtan korkmanızı ve Ona itaat etmenizi vasiyet ederim.

 

Ey İnsanlar ..!

 

Sözlerimi iyi dinleyiniz...

Çünkü bu seneden sonra bir daha sizinle burada tekrar buluşup buluşamayacağımı bilmiyorum.

 

Ey İnsanlar ..!

 

Bugünün ne günü olduğunu biliyor musunuz... Burası, Belde-i Haramdır.(Mekkedir) Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da; bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır.

 

Ey Ashabım..!

 

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünki her hâl ve harekeinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski dalâletlere (sapıklıklara) dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız!

 

Ashabım ..!

 

Eskiden câhiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır.

Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalibin torunu Rabianin kan davasıdır.

 

Ashabım ..!

 

Her türlü riba (faiz) kaldırılmıştır İlk kaldırdığım riba, Abdulmuttalibin oğlu Abbasın ettiği ikrazlardır(borç vermelerdir)

Allahın emriyle faizcilik artık yasaktır. Eski câhiliyet devrinden kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır.

Borçlular, alacaklılara yalnız aldıkları parayı ödeyeceklerdir.

Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız...

 

Ashabım..!

 

Kimin yanında bir emanet varsa, onu sahibine versin.

Hediyeler, hediye ile karşılanır.

Başkalarına kefil olan, kefaletin sorumluluğunu üstüne alır.

 

Ey İnsanlar..!

 

Bugün şeytan sizin topraklarınızda yeniden nüfuz ve saltanat kurmak gücünü ebedî sûrette kaybetmiştir.

Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız, onu sevindirmiş olursunuz.

Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız.

 

Ey insanlar ..!

 

Kadınların haklarına riayet ediniz. Bu hususta Allahtan korkunuz.

Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onları Allah adına söz vererek helâl edindiniz.

Sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.

Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; onların aile şerefini , sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir.

Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları uyarıp, sakındırabilirsiniz.

Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşrû bir şekilde hertürlü yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını sağlamanızdır.

Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler...Siz de onlara nezâketle muamele edin.

Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi, helâl olmaz.

Kölelerinize gelince... Onlara da yediğinizden yedirmeğe, giydiğinizden giydirmeğe çalışın.

Affedemeyeceğiniz bir hata işlerlerse kendilerine izin verin.

Fakat asla eziyet etmeyin.Çünkü onlar da Allahın kuludur.

 

Ey müminler..!

 

Sözümü iyi dinleyin, iyi anlayın.

Muhakkak ki Rabbiniz birdir. Babanız da birdir, hepiniz Ademin çocuklarısınız... Adem ise topraktandır.

Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur.

Şeref ve üstünlük, ancak fazilet iledir.

Müslüman müslümanın kardeşidir. Bütün müslümanlar kardeştir, eşit hakka mâliktir.

Din kardeşinize ait olan herhangi birşeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası ile olmadıkça, başkası için helâl olmaz.

Haksızlık yapmayın... Haksızlığa da boyun eğmeyin. Ahâlinin haklarını gasp etmeyin.

Sakın benden sonra kâfirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın..

 

Ey Müminler..!

 

Size bir emanet bırakıyorum..Siz ona sıkı sarıldıkça, yolunuzu şaşırmazsınız.

O emanet de Allahın kitabı Kurân dır.

 

Ey Ashabım..!

 

Nefsinize zulmetmeyin...Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

 

Ey İnsanlar..!

 

Allah , herkese düşen miras hakkını Kurân da bildirmiştir.

Mirasçılar için ayrıca vasiyetnâme yapmaya hâcet yoktur.

 

Ey İnsanlar..!

 

Her câni kendi suçunundan kendisi sorumludur.

Hiçbir câninin işlediği suçun cezasını evlâdı çekmez.

Hiç bir evlâdın suçundan da babası sorumlu tutulamaz.

 

Ey İnsanlar..!

 

Mutemâdiyen dönmekte olan zaman, Allahın gökleri, yerleri yarattığı günki vaziyete dönmüştür..

Bir yıl, ay ölçüsüyle oniki aydır.

Bunlardan dördü, haram aylardır.

Bunlardan üçü, arka arkaya Zilka de, Zilhicce, Muharrem dir.

Dördüncüsü Receb tir, ki Cümade-l âhire ile Şaban arasındadır.

Bu sene haram aylar eskilerine geldi. Hac mevsimi yine Zilhicce nin onuncu gününe rastladı.

 

Ey İnsanlar...

 

Allaha kulluk edin. Beş vakit namazınızı kılın.

Ramazan orucunu tutun.

Emirlerime itaat edin.

O takdirde Rabbinizin Cennetine girersiniz.

 

Ey İnsanlar..!

 

Aşırı gitmekten sakınınız.

Sizden öncekilerin mahvolmalarının sebebi, dinde ifratta olmaları idi.

Hac usûllerini benden öğrenin.

Muhakkak olarak bilmiyorum, belki bu seneden sonra bir daha haccedemem.

Bu nasihatlarımı burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki, kendisine bildirilenler, burada bulunanlardan daha iyi anlayarak bunları korumuş olurlar.

 

Ey insanlar..!

 

Yarın beni sizden soracaklar.. Ne dersiniz.. Risâletimi tebliğ ettim mi. Görevimi yaptım mı...

 

Ashab bu soruya hep bir ağızdan EVET..! Yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize nasihat ve tebligatta bulundun. Böylece şehâdet ederiz. der.

Vâdi artık bu sözlerle çalkalanmaktadır.

 

Allah Rasûlü parmağını havaya kaldırarak, üç kez,

 

Şâhid ol Ya Rabbi..!

Şâhid ol Ya Rabbi..!

Şâhid ol Ya Rabbi..!

 

Buyurur.

 

Hz. MUHAMMED (SAV)

Peygamber Efendimizin Günlük Hayata Ait Sünnetleri0-0-0

Peygamber Efendimizin Günlük Hayata Ait Sünnetleri:

Peygamber efendimiz söyle buyurmaktadir: "Fesad-i ümmetim zamaninda kim benim sünnetime temessük etse; yüz sehidin ecrini, sevabini kazanabilir." Bu bize Peygamber Efendimiz ( SAV ) 'in sünnetine uymanin ne kadar önemli olduGunu göstermektedir. Ayrica bu sünnete uymarak yaptiGimiz en ufak bir davranisimizin da Allah katinda ibadet hükmüne geçeceGi büyük islam alimlerince belirtilmistir.

1- ) En çok Pazartesi ve Persembeleri oruç tutardi. Neden böyle yaptiGi Pazartesi ve Persembe Allah'a sunulur.sorulduGunda da su cevabi verirdi: " Ameller her pazartesi ve persembe Allah'a ( c.c.) sunulur. Oruçlu iken amelimin Allah'a (c.c.) arz olunmasini severim. Her Müslüman affedilir. Ancak dargin olan kisi müstesna. Cenab-i Hak meleklere onlar için "bunlari geri birakin" der.

2- ) Cumartesi ve pazar günleri de umumiyetle oruç tutardi. ve söyle derdi: " Bu iki gün müsriklerin bayram günleridir. Onlara muhalif olmaktan hoslanirim.

3- ) YüzüGü gümüstendi, yüzüGü akik tasiydi.

4- ) Gözleri uyurdu lakin kalbi uyumazdi.

5- ) Ahlaki Kur'an'di.

6- ) Umumiyetle cuma günü yikanirdi, bazen de terk ederdi.

7- ) Çocuklara karsi çok merhametliydi.

8- ) Su içtiGi zaman 3 defa nefes alir, üç nefeste içerdi ve " Bu daha mutlu, daha afiyetli ve daha saGliklidir. " buyurdu.

9- ) Gece kalktiGi zaman aGzini misvaklardi.

10- ) Son derece merhametliydi. Birisine bir sey vaad ettiGi zaman imkani olduGunda mutlaka o vaadini yerine getirirdi.

11- ) içinde su içilen bir cam kasesi vardi.

12- ) Sukunu uzun, gülmesi azdi.

13- ) Hizmetçiye söyledikleri sözlerden biri de " Bir ihtiyacin var mi? " idi.

14- ) Eza veren kötü huyu olmazdi. Birisinin diGeri aleyhine olan sözünü de kabul etmezdi.

15- ) Kendisine meleklerin gelmesi ve Hz. Cebrail (as) ile konusmasi sebebiyle pirasa, sarimsak, soGan gibi seyler yemezdi.

16- ) Yaslanarak yemek yemezdi. Arkasindan iki kisi yürüyemezdi.

17- ) Gece aGzina misvak sürmeden kalmazdi.

18- ) Gusulden sonra abdest almazdi.

19- ) Tebbessüm etmeden kesinlikle konusmazdi.

20- ) Ramazan Bayraminda bir sey yemeden camiye çikmazdi.

21- ) Kurban Bayraminda kurban kesilmeden evvel bir sey yemezdi.

22- ) Üçten sonra sözü tekrar etmezdi.

23- ) Gece veya gündüz uyuyup da uyandiGi zaman mutlaka misvak kullanirdi.

24- ) ikram edilen kokuyu geri çevirmezdi.

25- ) Biad esnasinda kadinlarin elini tutmazdi.

26- ) Bir yudum su ile dahi olsa iftar etmeden aksam namazini kilmazdi.

27- ) Gülüsü tebessümlerden ibaretti.

28- ) Hastayi ancak üç günden sonra ziyaret ederdi.

29- ) su bes seyi hiçbir zaman yanindan ayirmazdi; Ayna, sürme kabi, tarak, misvak ve ustura.

30- ) Lamba ile kendisine aydinlik yapilmadikça karanlik evde oturmazdi.

31- ) Bir yerden kalkarken mutlaka " Subhaneke Allahümme Rabbi vebi hamdike la ilahe illa ente estaGfiruke ve etübi ileyke" der ve söyle buyururdu: " Yerinden kalkarken kim bunu söylerse mutlaka mecliste kendisinden südur eden günahlari baGislanir."

32- ) Hiçbir seye hayir demezdi. Kendisinden bir sey istendiGi zaman eGer yapmak isterse evet derdi. istemezse sükut ederdi.

33- ) Abdestini kendisi alirdi. Kimseden yardim istemezdi. VereceGi sadakayi da bizzat kendi eliyle verirdi, kimseyi bunun için rahatsiz etmezdi.

34- ) Ne yemek ne de baska bir sey O'nu aksam namazindan alikoyamazdi.

35- ) Dislerini temizlemeden uyumazdi.

36- ) Daima misvaGi basucunda bulunurdu, öylece uyurdu. Uyaninca hemen onunla dislerini firçalardi.

37- ) Kahkaha ile gülmezdi.

38- ) YemeGe suya üfürmezdi. Kabin içinde nefes almazdi.

39- ) Kendisinden kötü söz isiteceGi kimseye yanasmazdi. ( Buhari )

40- ) Bir vali tayin ettiGi zaman ona sariGi kendi eliyle sarip giyindirirdi. SariGin kuyruGunu saG taraftan kulaGa doGru sarkitirdi.

41- ) SariGin kuyruGunu saG taraftan kulaGa doGru sarkitirdi.

42- ) Yanina çocuklar geldiGi zaman onlari tebrik eder, güzel karsilar ve onalara dua ederdi.

43- ) Hurmayi yer ve çekirdeGini tabaGa atardi.

44- ) BuGday ekmeGi ile hurma yerdi v " Bunlar pek hostur. " derdi. ( Tayalisi )

45- ) Üzümü aGzina teker teker koyarak yerdi. ( Taberani )

46- ) Hediye edileni yerdi, sadakayi yemezdi. ( ibn-i Said )

47- ) Üç parmak ile yerdi, onlari silmeden iyice yikardi.

48- ) Hanimlarindan biri yatip uyumak istedikleri zaman ona 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere de Allahuekber demesini emrederdi. ( Mendi )

49- ) insanlari birbirine baGlamak ve sevindirmek için hediyelesmelerini emrederdi. ( ibn-i Asakiri )

50- ) Günes tutulduGu zaman kilinan küsuf namazinda köle azad edilmesini emrederdi.

51- ) Nazar deGmesinde ( hastalaninca ) Kalem Suresi 51, 52. ayetlerin okunmasini emrederdi.

52- ) insana ait 7 seyin gömülmesini emrederdi: Saç, kan, tirnak, dis, pihtilasmis kan, perde, hayiz kani. ( Hakim )

53- ) Oruçlu iken iftar edeceGi zaman ilkin su ile basalardi. Suyu iki veya üç defada nefes alarak içerdi yani bir defada içmezdi.

54- ) YüzüGünü saG eline takardi. ( Müslim )

55- ) YüzüGünü sol eline takardi. ( Buhari )

56- ) YüzüGünü saG aline takardi sonra sola deGistirirdi. ( ibn-i Asakir, Aise (r.a. )

57- ) Cinlerden ve nazar deGmesinden Rabbine siGinirdi. Nihayet Muavvizeteyn nazil olunca onlari okumaya basladi. DiGer dualari terk etti. Ani ölümden Allah'a siGinirdi, ölümden önce hastalanmasini isterdi. ( Taberani )

58- ) Her namazdan sonra abdest alirdi. ( Buhari )

59- ) Kurfuaz seklinde ( Dizlerini karnina birlestirerek ) otururdu.

60- ) Basina sarik sarip ona kuyruk yaparak, iki omuzu arasindan sarkitirdi.

61- ) Bütün vakitlerde Allah'i (c.c.) zikrederdi.

62- ) Gece karanliGinda gündüzün isiGinda gördüGü gibi görürdü. ( Beyhaki )

63- ) Enine doGru misvak kullanirdi.

64- ) Sabah namazinin sünnetini kildiGi zaman saG ayaGinin üzerine yatardi.

65- ) Aksirinca " Elhamdülillah" derdi. Bunu isiten " Barekallah" derdi. Tekrar Efendimiz: " Yehdina ve Yehdikümullah" derdi.

66- ) AksirdiGi zaman elini ya da elbisesini aGzina koyardi, sesini alçaltirdi.

67- ) Ayaktayken öfklendiklerinde hemen otururlardi. Otururken öfkelendiklerinde hemen yatarlardi. Böylece öfkeden teskin olup giderdi.

68- ) ÖGleden önce dört rekati kaçirdiklari zaman onu farzi müteakiben iki rekattan sonra kilardi.

69- ) Arkadaslarindan birini üç gün görmediGi zaman onu sorarlardi. EGer gaib ( kayip )ise ona dua ederlerdi.

70- ) Dualarinin daha sümüllü olanini severdi, diGerlerini terkederdi. ( Taberani )

71- ) Tabaklanmis koyun postunda namaz kilmaktan hoslanirdi. ( ibn-i Said )

72- ) Bahçelerde namaz kilamaktan hoslanirdi. ( Tirmizi )

73- ) Duasina " Subhane Rabbiyel aliyyül aGlel vehhab " ile baslardo.

74- ) Açliktan beline tas baGlardi. ( ibn-i Said )

75- ) YesilliGe akan suya bakmaktan hoslanirdi. ( Ebu Nuaym )

76- ) AGzi kapanan kaptan hoslanirdi.

77- ) Hediyeyi kabul edrdi. Ona karsilik olarak bir sey verirdi. Sadakayi kabul etmezdi. ( Taberani )

78- ) Kiraatini ayetlerin basinda dura dura icra ederdi. " Elhamdülillahi Rabbil Alemin" der, sonra durur " Errahmanirrahim" der ve yine dururdu.

79- ) Cuma günü namaza gitmeden önce biyiklarini kirpardi, tirnaklarini keserdi.

80- ) Namazda esnemekten hoslanmazdi.

81- ) DaGlamak, yani bir nevi tedavi seklinden ve sicak yemekten hoslanmazdi ve söyle buyururdu: " SoGuk yiyin çünkü bereketlidir. Dikkat edin sicak yemekte bereket yoktur. " ( Ebu Nuaym )

82- ) Nübüvvet mührünün görülmesinden hoslanmazdi.

83- ) Çok sorulmaktan hoslanmazdi ve bunu ayiplardi. Ama Hz. Ebubekir (r.a) sorduGunda cevap verirdi ve bundan hoslanirdi. ( Taberani )

84- ) YemeGi ortasindan yemekten hiç hoslanmazdi.

85- ) Yürüyüsünden aciz ve tembek olmadiGi anlasilirdi.

86- ) Secdede bazen kendisinden geçinceye kadar uykuya dalardi. Gözleri uyuyup kalbi uyumadiGi için sonra klakip abdest almaya ihtiyaç duymadan namazini kilardi. ( Ahmet bin Hanbel )

87- ) Son sözü su olomustur: " Namazi sakin terk etmeyin. Namazi sakin terk etmeyin, elleriniz altinda bulunanlar hakkinda Allah (c.c )'tan korkun, adaletle muamele edin (Ebu Davut)


  DİĞERLERİ
Peygamber Efendimizin Günlük Hayata Ait Sünnetleri
Peygamber Efendimizin (sav) Dış Görünüşüne ait Özellikler
Efendimizin Sevdiği İçeçekler
Efendimizin Sevdiği Yemekler
Efendimizin Güzel Kokusu
efendimizin Konuşma Şekli
Efendimizin Oturuş Şekli
Efendimizin Yürüyüş Şekli
Efendimizin yüzüğü ve Mührü
Efendimizin Giyim Tarzı

n

Efendimizin Saç Sakal Bakımı

n

Efendimizin Saçı

n

Peygamberlik Mührü

n

Efendimizin Dış Görünümü

n

Efendimizin Şemali
Kategoriler
Haber
Makale
Sizden Gelenler
Mübarek Sahabeleri
Peygamberler Tarihi
Siyer-i Nebi

Multimedya
Kutlu Doğum
Çıkan Albumler
Fragman


Haber Ara

Salavat Teslim

Tavsiyeler

Son Resimler

2014-Bitlis Kutlu Doğum Etkinliği

2014-Batman Kutlu Doğum Etkinliği

2014-Adana Kutlu Doğum Etkinliği

2014-İkiköprü (İstasyon) Beldesi

2014-Balpınar (Girêsîra)

2014-Dêraqîra Köyü/Beşiri

2014-Cizre Kutlu Doğum Etkinliği

 
           
Duyuru Efendimizin Özellikleri   Haber Filmler      
Makale Sorularla Efendimiz   Kutlu Doğum Sahabe İklimi      
Sizden Gelen Mektuplar Mübarek Sahabeleri   Amatör Videolar Fragman      
Sizden Gelen Şiirler Efendimizin Nükteleri   Yetişkin Sevdalilar Yabancı      
Siyer-i Nebi Peygamberler Tarihi   Minik Sevdalılar Sesli Medya      
Kutlu Doğum Mesajınız Efendimizin Mucizeleri   Çıkan Albumler