2022-2023 YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI MÜNASEBETİYLE MESAJIMIZ

2022-2023 YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI MÜNASEBETİYLE MESAJIMIZ

2022-2023 YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI MÜNASEBETİYLE MESAJIMIZ

بسم الله الرحمن الرحيم

Hamd, âlemlerin yegâne sahibine; salat ve selam, Efendimiz Hz. Muhammed’in (aleyhissalatu vesselam) âl ve ashabına ve tüm müminlerin üzerine olsun.

Eğitim, bir ülkenin geleceğinde yer alan en önemli faktörlerden, değişim ve dönüşümün en önemli vasıtalarındandır.  Cumhuriyetle birlikte oluşturulan eğitim sisteminin en önemli sorunu; dayandığı felsefi anlayış, eğitim politikaları ve müfredattır. Çıkarcı, tekçi ve makyavelist bir anlayışa sahip olan mevcut eğitim sisteminde bencil, bireyselci, ilkesiz ve değerlerinden uzak, sadece dünyevi çıkarını düşünen nesiller yetişiyor. Ahlâk ve erdem temelli bir neslin yetişmesi için eğitim sistemimizi mutlaka Batı felsefesinden arındırarak İslam Medeniyetinin değerleri üzerine bina etmemiz gerekir.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ekonomik krizin ciddi olarak hissedildiği bu dönemde okul hazırlıkları konusunda; yüksek zam oranları ve artan maliyetler karşısında velileri zor günler bekliyor. Kırtasiye malzemeleri, ek kaynak kitapları, okul kıyafeti, servis hizmeti gibi eğitim ihtiyaçları velileri kara kara düşündürtüyor. Sadece okul kitabı dağıtılması maalesef sorunu çözmüyor. Bu anlamda mevcut şartlar göz önünde bulundurularak sosyal devlet gereği ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapılmalıdır.

Önümüzdeki eğitim-öğretim dönemi için Kürtçe de dâhil olmak üzere seçmeli dersleri binlerce öğrenci tercih etmesine rağmen Millî Eğitim Bakanlığı bu dersleri verecek öğretmenler için sınırlı sayıda kontenjan ayırmaktadır. Anadilde eğitimin önündeki bütün engellerin kaldırılması gerekirken hâlihazırda seçmeli derslerin dahi pratikte işlevsiz hale getirilmiş olması kabul edilemez. Anadilde eğitim hem insanî hem de İslami açıdan temel bir haktır. Türkiye’de nüfusun önemli bir kesimini oluşturan Kürtler başta olmak üzere anadili farklı olan vatandaşların anadilinde eğitim alma hakkı mahrumiyeti çözülmesi gereken önemli bir sorun olarak durmaktadır.

Türkiye’deki okulların ortamının eğitim ve öğretim açısından güvenli ve sağlıklı mekânlar haline getirilmesi, şiddetten, tehlikeden ve sağlığa zararlı durumlardan uzak tutulması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. Bu durumlar sağlanamadığı takdirde sadece okul ortamında yaşayan öğrenciler ve öğretmenler değil, tüm toplum bundan olumsuz etkilenir.

Her kayıt döneminde ‘bağış’ adı altında velilerden para toplanması, başta maddi durumu iyi olmayan veliler olmak üzere toplumda rahatsızlığa neden olmaktadır. Yetkililer, her ne kadar bu işi yapanlar hakkında soruşturma açıldığını belirtseler de okulların malum durumu ortadadır. Bunun önüne geçmek için okullara belli bir bütçe ayırmalı, ihtiyaçlar bu bütçeden karşılanmalıdır.

Çocuklarımızın yetişmesi için çaba gösteren, eğitim sisteminin tüm yükünü omuzunda taşıyan öğretmenlerin de, meslekle ilgili yaşadıkları sorunlara gerekli çözümler üretilmelidir. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması konusunda verilen sözler yerine getirilerek sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmalar sonuçlandırılmalıdır.

Gelinen noktada üniversite öğrencileri barınma konusunda ciddi sorunlar yaşamaktadır. Enflasyonun tavan yaptığı, kira fiyatlarının astronomik derecede arttığı, ulaşım masraflarının ikiye katlandığı böyle bir dönemde, öğrencilerin bundan etkilenmemesi için şimdiden gerekli önlemler alınmalıdır.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin cehaletten kurtulmalarına, tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlıklı, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerine vesile olması temennisi ile 2022-2023 yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI

 

 

 

                                                                                                           

 

Paylaş