preload logo
Peygamber Sevdalıları Vakfı
"O'nu Örnek Almadıkça İnsanlık Huzur Bulamaz"
Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

- Misyonumuz -

İnsanlığın gecesini gündüze, kışını, bahara çeviren ve alemlere rahmet olarak gönderilen hidayet güneşi HZ.MUHAMMED MUSTAFA‘nın (s.a.v) ictimai hayata getirdiği saadet düsturlarını insanlara arasında tesis etmeye çalışmak.

En vahşi topluluktan, en medeni milletlere, medeniyet dersi verecek derecede yüce Ahlaklı ve yüksek seviyeli bir cemiyeti meydana getiren Hz. Muhammed (SAV) gerçek hürmet ve itaat hislerini telkine çalışmak.

Hz. Muhammed’in (SAV) Ümmete ve cihana her cihetten imam ve örnek olduğunu göstermek.

Hz. Peygamberin beşeri ahvali yanı sıra manevi hüviyetine ve risalet şahsiyetine nazarları çevirmek.

Resul-i Ekrem’in şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibaına muvaffak ve dar-ı saadete O’nun al ve ashabına komşu eyleyecek çalışmalarda bulunmak.

Resul-i Ekrem’in öğretileri doğrultusunda İslami ve insani değerleri yaygınlaştırmak ve korumak.

Resul-i Ekrem’in ders hikmetten mahrum olanların, kainattaki hakiki hikmeti doğru olarak yansıtamayacakları gerçeğiyle, oluşacak sosyolojik travmaların giderilmesi için Resül-i Ekrem’in kainata ders olarak verdiği hikmetlerin anlaşılmasını sağlamak.

Resül-i Ekrem’in kuran ahlakını kendine rehber edinmeyen ahlakçının,insanları sürükleyeceği ahlaksızlık ve huzursuzluk ortamında insanları korumaya çalışmak.

Alemlerin övüncü, kainatın efendisi, Allah’ın sevgilisi, müminlerin rehberi Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam efendimizin örnek ahlakını ve muhabbetini halkımız arasında yaymak ve yerleştirmek.

Resul-i Ekrem’i Hatip,komutan,idareci,sanatkar, eğitimci,aile reisi vb. yönleriyle tanımak veya tanıtmak yoluyla bu yönlerinden ilham alınmasını sağlamak.

Peygamber efendimizin ahlakına muhalif oluşan veya oluşturulmaya çalışılan davranışlara “ peygamber sizin için en güzel örnektir” ilahi bayanı doğrultusunda peygamber efendimizin yaşantısı örnek alınarak ve güzel ahlakını yaygınlaştırarak karşı durmak. Resul-i Ekrem gibi, zalime karşı, mazlumun yanında yer alacak faaliyetlerde bulunmak.