“BİZ SENİ ANCAK ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİK.” (Enbiya 107)
``O'nu Örnek Almadıkça İnsanlık Huzur Bulamaz``

Hakkımızda

بسم الله الرحمن الرحيم

Hamd, âlemlerin Rabbi olan yüce Allah’a (celle celâluhu) mahsustur. Salat ve selam; Seyyidimiz, Serverimiz Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) üzerine olsun.

Beşerî ideolojilerin İslam dünyasında kasıtlı olarak yaygınlaştırıldığı ve bu fikriyatın kitlelere cazip hale getirilip Müslüman halklara -özellikle de genç nesillere- sunulduğu, gençlerin İslam’dan uzaklaştırılıp bu ideolojilerin pençesine düşürüldüğü bir zamanda; İslam güneşinin sönmez ve söndürülemez bir nur olduğunu, zaman ve zeminin şartlarına göre gücünden ve etkisinden hiçbir şeyin eksilmediği hakikatini tüm insanlığa dile getirmek vakfımızın kuruluşunda büyük bir etken olmuştur.

2005 yılında Danimarka’daki küstah karikatür kriziyle 12 Şubat 2006 tarihinde Mustazaf-Der’in düzenlediği Peygamber Efendimize Saygı Mitinginde Diyarbakır İstasyon Meydanında ilk defa yüz binlerce insan Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) aşkıyla ve O’nun savunucusu olma sıfatıyla bir araya geldiler. Bu tablo, Peygamber Sevdası için bir araya gelen mü’minlerin ihlaslı çalışmalarının bir neticesi olarak görüldü.

‘’Her Müslüman, Peygamber Sevdalısıdır.’’ düşüncesiyle Mustazaf-Der, Umut Kervanı, İhya-Der ve onlarca İslamî Sivil Toplum Kuruluşu bir araya gelerek “Peygamber Sevdalıları adı altında bir oluşuma (platform) gidildi.  Bu şemsiyenin altında Peygamber âşıklarını bir araya getirme, Efendimizi anma-anlama gayesiyle Kutlu Doğum etkinlikleri düzenlemek başta olmak üzere birçok program ve etkinlik kararları alınarak bu kutlu yola devam edildi.

Zamanın şartlarına ve büyüyen yapısına uygun olarak bu hareket; vakıflaşma sürecine girdi. Kasım 2018 tarihinden itibaren artık Peygamber Sevdalıları; çalışma ve hizmetlerini vakıf bünyesinde gerçekleştirme kararı aldı.  Pek çok il, ilçe, belde ve köylerde teşkilatlanan Peygamber Sevdalıları Vakfımız Mevlid-i Nebi etkinliklerinin yanı sıra Peygamber Efendimizi, inancımızı, mukaddesatımızı, örf ve adetlerimizi tanıma ve tanıtma adına Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar adıyla sahabe programları, Umre Ödüllü O’nu oku O’nu Yaşa Siyer Yarışması, Salavat Seferberliği, Namaz Buluşmaları, Ödüllü Şiir ve Makale yarışmaları,  Siyer Mektebi Seminerleri, İdeal Eğitim Seminerleri, Sempozyumlar, Bayramlaşma Etkinlikleri, Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili etkinlikler, Aşura Programları gibi faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Vakfımızın öncelikli amaçlarından biri de asırlardır İslam’la şereflenmiş; İslam’ı, hayatının ve kültürünün bir parçası haline getirmiş bu Müslüman toplumun önüne şeytanın ve dostlarının koyduğu engelleri kaldırmaktır. İnsan ile İslam arasındaki tüm engelleri kaldırıp “İyiliği emredip kötülükten sakındırmak” (Al-i imran-114) emrine Lebbeyk diyerek bu kutlu yolda yürümek bizim için büyük ve kutsal bir vazifedir.

Bu görev ve sorumluluk bilinciyle yola koyulan Vakfımızın amacı, insanlığın başlangıcından bu yana süregelen Hak ile Batıl, İnsan ile Şeytan, Aydınlık ile Karanlık mücadelesini sürdüren peygamberlerin yolunu takip etmek; son peygamber Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) mücadelesini ve “Resulullah’ta sizin için güzel örnekler vardır’’ (Ahzab-21) ayetini kendimize şiar edinerek O’na layık bir ümmet olmak; “İnsanlık O’nu örnek almadıkça huzur bulamaz.” düsturuyla hareket edip O’nu ve yüce yolunu tüm insanlığa tanıtma mücadelesini azimle sürdürmektir.

 PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI

Paylaş