“BİZ SENİ ANCAK ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİK.” (Enbiya 107)
``O'nu Örnek Almadıkça İnsanlık Huzur Bulamaz``

2018 Yılı Mesajımız

بسم الله الرحمن الرحيم 

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam O’nun kulu ve elçisi olan Muhammed’e(sav) âl ve ashabına olsun.

1) Peygamber’i anlamak;  Kuran-ı Kerimi özü ve hikmetiyle kavramaktır.
İlahi mesajın amaçlarına ve gayelerine katıksız, duru bir şekilde ulaşmaktır. Bu yol, Efendimizin(sav) açıklayıcı, öğretici ve terbiye edici vasıflarını fehmetmektir.
Sünneti yaşamak; tüm amel ve davranışların merkezine rızay-ı ilahiyi yerleştirmektir.
Allah’ı(cc) sevmek peygamberi(sav) sevmektir. Onu (sav) sevmek Ona uymaktır.
2) Peygamberi anlamak; inanç, amel, fikir ve duruşumuzu İslam ile uyumlu hale getirmektir.
Beşeri ideolojilerin, İslam dışı düşüncelerin, bid’at, hurafe ve sapkınlıkların şerrinden Allah’a(cc) sığınılmalıdır.
Sünneti yaşamak; doğru istikameti ve nebevi yöntemi yol edinmektir.
İslami sorumluluk, her şart ve zeminde Müslümanlarla birlikte yol almak ve asla zalimlere meyletmemektir.

3) Peygamberi anlamak;  “Ey Allah’ın kulları kardeş olun” ilkesinin hakkını ikame etmektir.
Bu kardeşlik ancak ve ancak İslam kardeşliğidir.
Sünneti yaşamak; Müslümanlar arasında kardeşleşme kurumunu tekrardan inşa etmektir.
Kardeşleşme; muhaciri-ensara, siyahı-beyaza, fakiri-zengine ulaştırmaktır.
4) Peygamberi anlamak; O’nun(sav) ahlakı ile süslenmektir. O’nun muhteşem ve muazzam ahlakını her alanda ilke edinmektir. O’nun ahlakı Kur’an’dı.
Sünneti yaşamak;  savaşta ve barışta, dostlukta ve düşmanlıkta, sevgide ve nefrette ölçülü olmaktır.
 “Muhakkak Allah aşırı gidenleri ve haddi aşanları sevmez”( Bakara 190) düsturu ile ahlaklanmaktır.
5)Peygamberi anlamak; ırkçılığa dayalı menfi asabiyetten arınmaktır.
Peygamberin (sav) ayakları altında olan ırkçılığı başımıza çıkarmak asabiyyet-i cahiliyedendir. İslam’ın “millet” anlayışı saf ve berrak haliyle “ümmet” anlayışıdır.
Sünneti yaşamak;  insanlığın onur ve gayretine sahip çıkmak, hududullahı muhafaza etmektir.
Hz.Muhammed’in(sav) “Ey İnsanlar!  Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır.” nidasını en gür bir şekilde haykırmayı insani görev olarak bilmektir.
6) Peygamberi anlamak; İslami nasların ruhuna bağlı kalarak mezhepsel yorumları ve fikri ayrıntıları kültürel zenginlik saymaktır.
Mezhepler birer vasıtadır. Aracı amaç kılmak cehalettir. İslam ümmetinin en büyük sorunlarından biri mezhepçilik ve iç çekişmelerdir.
Sünneti yaşamak; tarihi olaylardan ibretler alarak geleceğimizi ihya ve inşa etmektir.
Mezhepsel tefrikanın ve ayrılığın tedavisi  “Sakın ha, benden sonra tekrar küfre dönüp de bir­birinizin boynunu vurmaya kalkışmayın.”  nebevi ikazına uymaktır.
7) Peygamberi anlamak; İslam’ın şiar ve kutsallarına vefa göstermektir.
Mescidi Haram, Mescidi Nebevi ve Mescidi Aksa Müslümanların tartışılmaz kutsalıdır. İlk kıblemiz olan Mescidi Aksa ve Kudüs şehri, Siyonist işgal altındadır.
Sünneti yaşamak; İslam’ın fetih ruhunu ve izzetini diri tutmaktır. Çevresi Allah (cc) tarafından mübarek kılınan Beytül Makdis’i kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak her Müslüman’ın vefa borcudur.

8) Peygamberi anlamak; “Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır.” nebevi mesaja gönül açmaktır. İslam’ın aile ve kadına bakışı ; “Kıymet ve sevgiye dayalı gözden sakınılan değerli birer emanettir” fikriyatıdır.
Sünneti yaşamak; cahiliye bataklığında istismar edilen emanete sahip çıkmaktır.  Bu değerli emanet toplumu inşa eden annedir. Annenin değeri ise cennettir.
9) Peygamberi anlamak;
her zaman ve her şartta en doğru duruşu sergilemektir.
Olağanüstü durumlarda bile insanın fıtri haklarını karşılamak Peygamber adaletinin gereğidir.
Sünneti yaşamak; insanların can, mal, namus ve diğer yaşam haklarını muhafaza etmektir. “Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsizliğe sevk etmesin” (Maide 8) ilahi mesajını tekrardan diriltmek her Müslüman’a farzdır.
10) Peygamberi anlamak;  Kuran ve sünnet emanetine sahip çıkmaktır.
Bu emanet İslam dininin özüdür. Dini naslar bellidir, açıktır ve şeffaftır. Bu naslar sahabenin içtihat ve yorumları ile zenginleşmiş, alimlerin gayret ve çabaları ile günümüze kadar ulaşmıştır.
Sünneti yaşamak;  nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolundan gitmektir.
Bu yol İslam dininin özüdür. “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim” (Maide 3) mesajı değişmez ilkedir.
                                                                                                                                PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI