“BİZ SENİ ANCAK ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİK.” (Enbiya 107)
``O'nu Örnek Almadıkça İnsanlık Huzur Bulamaz``

2016 Yılı Mesajımız

بسم الله الرحمن الرحيم

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur,

Salat ve selam O’nun kulu ve elçisi olan Muhammed’e âl ve ashabına olsun.

 1.  Ümmetin her cüz’ü bir bedenin azaları gibidir. Ümmetin bir cüz’üne yapılmış haksızlık ve zulmü tamamına yapılmış kabul ederiz. 
 2. Diller ve renkler Allah(cc)’ın ayetleridir. Farklılıklar, Rabbimizin buyurduğu üzere “TANIŞMAK” içindir;  farklılıkların tefrikayı körüklemek, üstünlük taslamak için kullanılması kabul edilemez.  
 3. Ümmetin her zaman olduğu gibi ittihada, birlik ve beraberliğe, ihtiyacı vardır. Ümmet, bir ve beraber olursa güçlüdür.
 4. Müslümanlar kardeştir.  Kavmî farklılıklarımız birbirimizi dışlamamıza; birbirimize karşı üstünlük taslamamıza sebep olmamalı; mezhep farkımız birbirimize düşmanlık yapmamıza yol açmamalıdır.                                                                                                           
 5. İslam ülkeleri ve Müslüman toplumların nüfusları oranında temsil edileceği bir kurul oluşturulmalı;  bu kurul, ümmeti ilgilendiren her konuda kararlar alabilmeli, bu kurulun aldığı kararlar her İslam ülkesi ve toplumunu bağlamalıdır. 
 6. İslam  âleminde huzursuzluğun asıl nedeni,  dış güçlerin İslam âlemine müdahalesi ve işgalci siyonistlere huzur temin etme hırslarıdır. Dış güçlerin İslam âlemine müdahalesi son bulmalı, siyonistlerin işgal ettikleri topraklardan çıkartılması İslam ülkelerinin öncelikli hedefi olmalıdır. 
 7. Müslümanlar,  şerde değil hayırda yarışmalı,  iyilik ve  takva üzere  yardımlaşmalıdır. Müslümanların birbirleriyle çatışması sadece düşmanlarına yarar. Müslümanların birbirleriyle çatışmasına sebebiyet verecek her tür söylem ve tutumdan bütün Müslümanlar kaçınmalıdır.
 8. İslam  âleminin sulh içinde olması,  bütün Müslümanların  ve bütün insanlığın  yararınadır. Her Müslüman, İslam  âleminde sulha hizmet etmelidir.
 9. İslamsız bir Türklüğün,  İslamsız bir Kürtlüğün,  İslamsız bir Araplığın Allah’ın katında hiçbir kıymeti yoktur.  Hepimiz İslam’la şeref kazandık.  Kürd’e de Türk’e de Arab’a da şeref veren aziz ve muazzez İslam’dır.                                                                        
 10. Başımıza  gelen musibetler,  İslam’dan uzaklaşmamızdan kaynaklanıyor.  Bu musibetlerden kurtulmamız,  yeniden nefsimizden ailemize,  ailemizden toplumumuza,  toplumumuzdan devlet idaresine hayatın bütün alanlarında İslam’a sarılmamızla mümkündür. 
 11. “Allah(cc), her hak sahibine hakkını vermiştir.”  Talep edilmesine bakılmaksızın Allah’ın vermiş olduğu bütün haklar sahiplerine  verilmelidir. 
 12. Diller,  Allah’ın ayetlerindendir.  İslam,  hiçbir  dilin yasaklanmasına izin vermemiş,  aksine bütün dillerin gelişmesine imkân sağlamıştır.  Hiçbir dile yönelik kısıtlama  ya da yasaklar kabul edilemez.  Hiçbir Müslüman bu yasaklardan yana  olmamalıdır.
 13. İslam,  kimliğimizin esasıdır.  Halkımızı İslam’dan koparmaya  çalışmak özünden koparmaya çalışmaktır.  Hiçbir  güç,  bugüne kadar halkımızı İslamî kimliğinden  koparamadı,  bundan sonra da koparamayacaktır.  Bu yönde bir çaba içinde olanlar,  bu  gerçeği görmeli;  Müslim, gayrimüslim herkese zarar veren bu tür çabalara artık son verilmelidir.
 14. Sorunlarımızı çatışarak değil,  sulh içinde çözersek hepimiz huzur ve selameti buluruz. Hepimiz, öncelikle sulhtan yana olmalıyız.

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI