VAKFIMIZIN AŞURA GÜNÜ MESAJI- 2023

VAKFIMIZIN AŞURA GÜNÜ MESAJI- 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

Âlemlerin Rabbine (celle celâluhu) hamd ve senalar olsun. Salat ve selam; müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi vesellem), pâk ehl-i beytine ve kıyamete kadar O’nun yolunu takip eden müminlerin üzerine olsun.

İnsanlık tarihini alakadar eden mühim hadiselerin gerçekleştiği Aşura Günü (Hz. İbrahim’in doğduğu gün, Hz. Musa ve İsrailoğullarının Firavun’un zulmünden kurtulduğu gün, Hz. Nuh’un gemisinin Cudi Dağı’na oturduğu gün vb.), hiç kuşkusuz bütün dinlerde de önem arz etmektedir. Aşura günü; İslam’dan önce de kimi toplumlarda ve Hz. İbrahim’den (aleyhisselam) beri hürmet gösterilen bir gündür.

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) Ramazan orucu farz kılınmadan önce Aşura Günü orucunu hiç terk etmemiştir. Yine Efendimiz “Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (İbni Mâce, Sıyam: 43) hadisiyle farz orucundan sonra en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu buyurmaktadır. Allah Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) kendisi yaşadığı sürece Aşura Günü oruç tutardı ve Müslümanlara; Yahudilere benzememek adına ya Muharrem ayının 9 ve 10’uncu veya 10 ve 11’inci günlerinde Aşura orucu tutmalarını tavsiye ederdi.

İslam tarihinde nice büyük olaylara şahitlik eden Aşura Günü, bunun yanında tarihte eşine az rastlanır Kerbela zulmüne de şahitlik etmiştir. Hicretin 61. yılında Hz. Peygamberin ehl-i beytine yapılan amansız vahşet, halen acı tazeliğini korumaktadır.

Kerbela Olayı; tarihte yaşanan bir hadiseden, bir acıdan öte Hüseynî duruşun çağlara aktarıldığı bir kıyam meşalesidir. Hz. Peygamberin öptüğü başı, ayaklar altına alanların tarih boyunca zelil bir şekilde anıldığı; Hüseyinlerin yüreklere kazındığı bir hak-batıl mücadelesidir. O zulmü yapanlar; bugün lanetle anılıp, Yezid’le beraber tarihin çöplüğüne gömülürken, bugün milyonlarca Müslümanın ismi Hüseyin; davası da Hüseyni olmuştur. Kerbela’nın acı olaylarına rağmen tarihe bıraktığı misyonu yüklenenler, dünyaya meydan okudular. Kerbela; izzeti ve cesareti yüklenmiş nice öncü şahsiyetleri bizlere kazandırdı. Kerbela; Müslümanlara gücün değil, Hakk’ın tarafında olmayı; güçlü bir Yezid ile değil, haklı bir Hüseyin ile yol almayı öğrettir.

Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak Peygamber Sevdalısı halkımıza Aşura gününde Aşura orucunu tutmalarını, sıla-i rahimde bulunmalarını, bolca sadaka vermelerini ve İslam coğrafyasında zulüm altında olan kardeşlerimizin kurtuluşu için çokça dua etmelerini tavsiye edip bu günü, Hüseynî kıyamın ruhuna uygun bir anlayışla idrak etmelerini dileriz.

 

Peygamber Sevdalılar Vakfı

 

 

 

                                                                                                           

 

Paylaş