VAKFIMIZIN 2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MESAJI

VAKFIMIZIN 2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MESAJI

بسم الله الرحمن الرحيم

Hamd, âlemlerin yegâne sahibine; salat ve selam, Efendimiz Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi vesellem), âline, ashabına ve tüm müminlerin üzerine olsun.
“Yaratan Rabbinin adıyla oku! İnsanı bir kan pıhtısından yarattı! Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti.” (Alak 1-5)
“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” (Müslim, Zikr 39)
Karma eğitim sisteminde kız ve erkek öğrencilerimiz, ruhi ve bedensel farklılıkları göz ardı edilerek aynı eğitim modeline zorlanmaktadırlar. Yapılan bilimsel araştırmalarda karma eğitim sisteminin, başarıyı olumsuz yönde etkilediği aşikârdır. Batı’da karma eğitim tartışmaları “eğitimin kalitesi” üzerinden pedagojik zeminde yürütülürken Türkiye’de karma eğitim meselesi, “laiklik” meselesine indirgenerek ideolojik tartışmalara malzeme edilmektedir. Her anne ve baba, kendi çocuğunu kendi inanç ve hassasiyetine göre yetiştirme hakkına sahiptir. Eğitimin zorunlu olduğu bir yerde devlet, ebeveynlerin taleplerine göre alternatifler sunmakla mükelleftir.
İmam Hatiplerde eğitim kalitesinin iyileştirilip imam hatiplilik ruhunun yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması için acilen gerekli adımlar atılmalıdır. Halkımız tarafından rağbet gören İmam Hatip Proje Okullarının sayıları ve öğrenci alımları artırılmalıdır.
Bazı seçmeli dersler için ciddi talep olmasına rağmen bu dersleri verecek öğretmenlere sınırlı sayıda kontenjan ayrılmaktadır. Kürtçe başta olmak üzere, Anadilde eğitimin önündeki bütün engellerin kaldırılması gerekir. Anadilde eğitim hem insanî hem de İslami açıdan temel bir haktır.
‘Yüzyılın Felaketi’ diye adlandırılan depremlerden, herkes gibi eğitim-öğretim camiası da ciddi anlamda olumsuz etkilendi. Depremzede öğrencilerimizin eğitimden geri kalmaması için gerekli altyapı oluşturulmalı, başka illere göç eden depremzede öğrenciler tespit edilerek maddi ve manevi her türlü destek verilmelidir.
Üniversite öğrencileri, barınma konusunda ciddi problemler yaşamaktadırlar. Öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için gerekli önlemler alınmalıdır.
Çocuklarımızın yetişmesi için çaba gösteren, eğitim sisteminin tüm yükünü omzunda taşıyan öğretmenlerimizin meslekle ilgili yaşadıkları sorunlara gerekli çözümler üretilmelidir.
Çocuklarımızın ve gençlerimizin cehaletten kurtulmalarına, tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizin sağlıklı, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerine vesile olması temennisi ile yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Peygamber Sevdalılar Vakfı